خرید فایل( ورق کاری فلزات)


خرید فایل( ورق کاری فلزات)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: ورق کاری فلزات
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

مشخصا در ورقهای نورد سرد شده به دلیل جهت گیری های مرجح و یا رشته های مکانیکی ایجاد شده (مانند آنچه که در کشش رخ می دهد) می توان در کشش های پایین توسط آنیل کردن رفع شود


ادامه مطلبhttp://mahdisoroush.ir/ypaper/num3824.html